Kurs Hanen

General description in NO

  Kurs

  HVORDAN DRIVE GÅRDSBUTIKK?

  Denne håndboken inneholder informasjon om noen av de viktigste punktene ved oppstart av en gårdsbutikk. Håndboken er utviklet av bygdeturismeorganisasjoner i Latvia, Estland og Norge i forbindelse med Nordplus-prosjektet “Kunnskap om servicedesign for små og mellomstore landbruksbaserte virks…

  Seniorturisme - bygdeturismeprodukt i skuldersesongen

  Disse retningslinjene har blitt utviklet som en del av prosjektet "SenGor – Seniors Go Rural" (seniorer drar på landsbygda) 1 , hvor målet var å opprette et turistprodukt for individuelle turer for eldre i lavsesong til mikrobedrifter og SMB-er på landsbygda. Nåværende retningslinjer er bas…

  Senior Tourism – Rural Tourism Low-season Product

  This guideline has been developed under the project SenGor – Seniors go Rural 1 , with the objectivo of creating a tourism product for individual senior off-season travel to rural micro- and SME businesses. The present guidelines are based upon the rural tourism product criteria that were found b…