Available courses

HVORDAN DRIVE GÅRDSBUTIKK?

Denne håndboken inneholder informasjon om noen av de viktigste punktene ved oppstart av en gårdsbutikk. Håndboken er utviklet av bygdeturismeorganisasjoner i Latvia, Estland og Norge i forbindelse med Nordplus-prosjektet “Kunnskap om servicedesign for små og mellomstore landbruksbaserte virks…

Seniorturisme - bygdeturismeprodukt i skuldersesongen

Disse retningslinjene har blitt utviklet som en del av prosjektet "SenGor – Seniors Go Rural" (seniorer drar på landsbygda) 1 , hvor målet var å opprette et turistprodukt for individuelle turer for eldre i lavsesong til mikrobedrifter og SMB-er på landsbygda. Nåværende retningslinjer er bas…