Disse retningslinjene har blitt utviklet som en del av prosjektet "SenGor – Seniors Go Rural" (seniorer drar på landsbygda) 1 , hvor målet var å opprette et turistprodukt for individuelle turer for eldre i lavsesong til mikrobedrifter og SMB-er på landsbygda. Nåværende retningslinjer er basert på kriteriet med bygdeturisme i lavsesong som ble opprettet av prosjektdeltakerne gjennom en gjennomførlighetsstudie. Produktet er rettet mot aktive seniorer i alderen 55+. De kjennetegnes av at de er klar over alderen sin og derfor villige til å nyte livet maksimalt. De bruker pengene på fine ting som er laget for personer på deres alder. Mottoet deres er "Du lever bare én gang" og de vil holde seg aktive og nyte livet. De har ikke noe imot å bruke produkter for eldre (høreapparater, briller, stokker osv.) hvis det er nødvendig for at de skal kunne holde seg aktive. Kriteriene er beskrevet og forklart dypere i retningslinjene for å hjelpe overnattingstilbydere for turister på landsbygda med å forberede seg for denne målgruppen.