Denne håndboken inneholder informasjon om noen av de viktigste punktene ved oppstart av en gårdsbutikk. Håndboken er utviklet av bygdeturismeorganisasjoner i Latvia, Estland og Norge i forbindelse med Nordplus-prosjektet “Kunnskap om servicedesign for små og mellomstore landbruksbaserte virksomheter”.