Denne håndboken skal være en guide for deg som vil utvikle virksomheten – ditt mat - og overnattingstilbud, aktiviteter eller åpen gård tilbud i en bærekraftig retning.  Som veiledning og eksempler er det brukt kriterier for Norsk Økoturisme og bedrifter som driver sin virksomhet etter disse prinsippene.