Oppgave 1

Skisser hovedpunktene i virksomhetens historie og skriv noen setninger om hvert relevante underemne for bedriften din:

- stedets historie

- starte en bedrift: motivasjoner, drømmer, vanskeligheter som du måtte overvinne

- nåværende situasjon: råvarer; oppskrifter; produksjonen, dens gleder og vanskeligheter; produkter og deres markedsføring

- framtidige mål