Oppgave 3

Hva er fordelene og ulempene med hver kanal for hver av dine målgrupper?