Oppgave 4

Hvilke kommunikasjons- og informasjonsutvekslingskanaler bør brukes for samarbeid med bønder, produktprodusenter og samarbeidspartnere?