Oppgave 5

Hvor mye tid vil det ta å vedlikeholde hver kanal?