Oppgave 2

List opp produsentene i ditt område med hvem og i hvilken aktivitet du kan samarbeide med dem om distribusjon og logistikk av produksjonen din.