Oppgave 3

Hva er hovedaspektene som må avtales i forsynings- og logistikkkontrakter?