Oppgave 2

List opp de viktigste kostnadspostene til din lille matproduksjons- og salgsorganisasjon. Hva er direkte kostnader og indirekte kostnader? Hva er faste kostnader og variable kostnader?