Hvordan bygge lokal kunnskap og samarbeid

Det å samarbeide om matfestivaler, bygdedager, kunst- og håndverksutstillinger etc skaper samhold og nettverk på landsbygden.

Som bygdeturismebedrift er man avhengig av at de lokale matvarene kan bestilles og leveres på en rasjonell måte og i Norge finnes en del regionale matnettverk som sørger for akkurat dette. Ta kontakt med HANEN for en oversikt over matnettverk i din region. Sjekk også oversikter over når det er lokale Bondens markeder og om det finnes en REKO ring i ditt område.

Eksempler: Vaaganhuset

Vaaganhuset i Trøndelag har vært sertifisert som Norsk økoturismebedrift siden 2015. Vaaganhuset har arrangementer, café og matservering på gården og benytter i stor grad elgkjøtt fra egne skogområder på menyen. Om det å bidra til verdiskaping som kommer lokalsamfunnet til gode sier Anne:  “Vi handler mye mat på vårt lokale Bondens marked i Trondheim. Der får jeg direkte kontakt med produsentene og får førstehånds kunnskap om produksjon, dyrevelferd og tips til tilberedning.

Vi handler også på vår lokale REKO-ring der samme prinsipper gjelder. På markedet er det et stort og mangfoldig utvalg der vi kan kjøpe det vi trenger og skape gode relasjoner til produsenter i nærmiljøet.

Jeg samarbeider også med andre typer bedrifter og har temakvelder som ikke bare handler om mat, men f.eks personlig velvære og lokale forfattere.

Vi forteller alltid til våre gjester våre tanker rundt økoturisme og vårt sølvmerke for serveringsbedrifter fra Debio, og kommer gjerne med en liten utfordring om bærekraft og å ta vare på lokale bedrifter hvis du ønsker at vi skal være her også i morgen.

Vi er flinke til å framsnakke andre bedrifter i samme kategori som oss, og anbefaler at andre bedrifter gjør det samme. Noen ganger får vi forespørsel om selskaper som er for store for oss, og da anbefaler jeg et par andre bedrifter i nærheten. Vi foretrekker å handle på våre lokale butikker i Klæbu, alt fra blomster til bordene til kontorrekvisita. Og så er det viktig å dele informasjon om hverandre på sosiale media!”

Anne Huitfeldt, Vaaganhuset

Anne Huitfeldt, Vaaganhuset

 Lokalmattallerken på Vaaganhuset

Lokalmattallerken på Vaaganhuset. Foto: Vaaganhuset

Eksempler: Holt gård

Barnebursdag på Holt gård

Holt gård er et lite økosystem i seg selv og slik som i gamle dager har gården et yrende mangfold av dyr og produksjoner. Her er melkekyr, utegriser, høner, påfugler, og små klappedyr for barna. Driverne er opptatt av å skape et miljø rundt gården for å kunne dra nytte av hverandres ulike ressurser.  For eksempel brukes naboens hester i gårdens populære barnebursdager. Dette er et tilbud rettet mot det lokale markedet og her får barna besøke dyrene på gården, prøve en liten ridetur eller kjøretur med hest og vogn og spise hjemmelaget pizza som er stekt i bakerovnen. I løpet av et år arrangerer man drøyt 100 bursdager med hjelp av egen innsats og naboens hjelp, og dette har blitt et godt tilskudd til gardsdriften. For barna er besøk på gården også en viktig lærings- og opplevelsesarena, og for Holt gård er det en fin mulighet for å bygge opp en kundemasse for sine øvrige produkter.

Markedsføringen av barnebursdag skjer gjennom leveransen siden fornøyde gjester genererer flere kunder. Deretter er en en godt beskrevet og priset presentasjon av opplevelsen på den egne nettsiden det viktigste virkemidlet for å få bestillinger til Holt Gård.

Barn på Holt gård

Barn på Holt Gård. Foto: Holt gård

Last modified: Tuesday, 26 May 2020, 1:36 PM