Hvordan bli en økonomisk bærekraftig bygdeturisme-bedrift

Reiselivet er personalintensivt og største utgiftsposten er lønn til ansatte. En typisk utfordring for mindre reiselivsvirksomheter er at de ikke har høy nok omsetning til å dekke lønn til flere ansatte. Dette utfordrer ofte arbeidsmengde for daglig leder og eier, samt kvaliteten på det som leveres. Riktig og fornuftig prissetting av egen tid og produkter er derfor viktig, og på spørsmål om hvordan du gjør det finnes det ingen allmenngyldig fasit. Reiselivsbedrifter er avhengig av fornøyde gjester og kunder og prisen skal gjenspeile kvaliteten gjesten opplever. Hvilken prisstrategi man bør ha er avhengig av blant annet virksomhetens konkurranse i nærområdet, profil og identitet.

En økoturismebedrift retter sitt tilbud mot gjester som er kvalitetsbevisste og ser verdien av en miljøvennlig og bærekraftig profil, både miljømessig og økonomisk.

Dette kan man bruke til å øke sin margin på driften. Prissetting er et av det viktigste verktøyene i den strategiske verktøykassen og noe man som bedriftseier må bruke tid på å teste og evaluere. Hvorfor ikke investere litt tid i å lese Den lille prisskolen til Fjellflyt? Her vil du bli konfrontert med spørsmål du må ta stilling til, i tillegg til gode råd for prising i nystartede bedrifter.

Felles for økonomisk vellykkede bygdebaserte turismebedrifter ser ut til å være

  • Lidenskap og rendyrking av nisjen sin basert på stedets ressurser
  • Produktutvikling og godt vertskap
  • Samarbeid med lokale leverandører
  • Helårsåpent tilbud for gjester
  • Bevisst og profesjonelt salg og markedsarbeid

Eksempler

Trasti og Trine

Trine Lyrek og Johnny Trasti jobber med det de elsker, nemlig hundekjøring kombinert med et stedsegent godt kjøkken. Trasti er kjøkkensjefen som skaper de smakfulle matopplevelsene med basis i Finnmarks flora og fauna. Gjester fra hele verden som kommer til dette lille stedet sør for Alta får smake på området gjennom hans kreasjoner.

Trine er hundekjøreren som guider gjestene med hundespann ut på vidda, i tillegg til å håndtere salg og  booking. Denne kombinasjonen og mye hardt arbeid har vist seg vellykket og økonomisk sunn. Det å ikke kompromisse på kvalitet, og følge sin visjon og lidenskap har ført til at de har en standing som en av de beste innenfor gårdsbasert aktivitetsturisme i Nord-Norge. Trasti og Trine er Norsk Økoturisme sertifisert.

Johnny Trasti forbereder en matopplevelse

Johnny Trasti forbereder en matopplevelse

28Trine med hundespannet på Finnmarksvidda

Trine med hundespannet på Finnmarksvidda

Last modified: Monday, 25 May 2020, 6:14 PM