Sjekk om du kan bli en økoturismebedrift

Denne delen tilbyr en online kartlegging av egen økoturismebedrift – etter de 7 hovedprinsipp for økoturisme.

Som svar på spørreskjemaet gjennomføres en egenvurdering på følgende områder av bærekraft:

Prinsipp 1: En økoturismebedrift er natur- og kulturbasert, og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.

Prinsipp 2: En økoturismebedrift har god kjennskap til egen miljøpåvirking og utøver alltid en føre-var-holdning.

Prinsipp 3: En økoturismebedrift etterstreber en mest mulig bærekraftig drift som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.

Prinsipp 4: En økoturismebedrift bidrar positivt i lokalsamfunnet, benytter seg av lokal arbeidskraft, lokale tjenester og produkter, jobber for økt samarbeid og utviser et generelt samfunnsansvar.

Prinsipp 5: En økoturismebedrift bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av  materialer og løsninger.

Prinsipp 6: En økoturismebedrift stiller spesielt høye krav til vertskap og guider, og formidling og læring er en sentral del av produktet.

Prinsipp 7: En økoturismebedrift tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokal kultur, -samfunn og miljø.

I hver del av egenvurderingen får man en oversikt over egen bedrift Bedriften har då muligheten til å søke om «økoturismesertifisering» - et miljøkvalitetsmerke for bygdeturismeselskaper.

Studenter på dette kurset kan også bruke egenvurderinger for å forstå hva bærekraft betyr for en økoturismebedrift, for å vurdere bærekraftspotensialet til gården deres og mulighetene til å få økoturismesertifisering.

Mal til kartlegging av status for bedriften dinFile

Last modified: Thursday, 28 May 2020, 6:27 PM