Oppgave 3

Beskriv hver målgruppe ved hjelp av demografi (alder, kjønn, inntektsnivå, yrke).