Oppgave 4

Hva er de spesifikke behovene til hver målgruppe og betingelsene for samarbeid?