Oppgave 5

Hvilke verdier vil tilbys til hver av målgruppene?