Oppgave 6

Samle informasjon om målgrupper, kundevalgskriterier, konkurrenter, priser, produktsalgssteder og muligheter.