Oppgave 7

Vurder erfaringen og informasjonen til andre selskaper og utvikl en markedsføringsstrategi.